DOMOV SE
ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

  Virtuální prohlídka

Úvodní slovo

 

            Od 1.2.2009 je Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o. (dále jen Domov) registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem, dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pobytové služby se poskytují 24 hodin denně a nepřetržitě po celý rok. Do Domova pravidelně dochází praktický lékař a poskytuje klientům léčebně preventivní péči. Odborná lékařská péče je klientům poskytována odbornými lékaři ve zdravotnických zařízeních, a to na doporučení praktického lékaře zařízení. Ošetřovatelská péče je v Domově zajištěna nepřetržitě zdravotnickým a ošetřovatelským personálem. Klient má svobodnou volbu lékaře a zdravotní pojišťovny.

            Domov leží ve věnci lesů uprostřed mezi Přešticemi a Blovicemi, pouhých 32 km jižně od Plzně. Areál tvoří tři pavilony spojené lázeňskou kolonádou uprostřed bývalého lázeňského parku. Celý areál leží uprostřed lesů obklopen přírodou. Součástí areálu je i rybník a pramen Sv. Vintíře. Pobytové služby se poskytují 24 hodin denně a nepřetržitě po celý rok.

Služby poskytované společností Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o. jsou určeny těmto osobám:

            Služby našeho Domova jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění. Přednostně poskytujeme služby osobám s psychotickým onemocněním, zejména osobám trpícím schizofrenií. Dále se jedná o osoby trpící stařeckou, vaskulární nebo Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí.

Cílovou skupinou jsou:

 • Chronicky duševně nemocní dospělí občané od 50 let věku.
 • Chronicky duševně nemocní stárnoucí rodiče spolu se svým chronicky duševně nemocným dítětem, které dovršilo 38 let věku, přičemž podmínky přijetí musí splňovat současně jak rodiče/č, tak jejich dítě.

          Pobytovou službu dále poskytujeme osobám mlaším 50 let, avšak nové tyto klienty, v rámci zužování okruhu osob, kterým je služby poskytována, již naše zařízení nepřijímá.

              Poskytované služby jsou určeny zejména pro občany Plzeňského kraje. V případě nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby nabídnuty i žadatelům s trvalým pobytem mimo Plzeňský kraj. Služby jsou poskytovány v českém jazyce.

 

 

Naše poslání

            Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí. Klientům je poskytována individuální pomoc a podpora týmem profesionálních pracovníků.

Cíle poskytované sociální služby
 • Profesionálně poskytovaná péče.
 • Podpora klienta v plnění osobních cílů.
 • Podpora klienta v udržení dosavadní soběstačnosti.

Služba je poskytována na základě smlouvy sepsané s klientem nebo jeho zákonným zástupcem. Její obsah se řídí § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zásady naší práce
 • Důstojnost klienta.

 • Bezpečí klienta.

 • Individuální přístup ke klientovi.

 • Profesionalita pracovníků.

Koho ubytovat nemůžeme

Není bohužel v našich možnostech poskytnout naše služby všem. Do našeho domova tak nemohou být přijímány tyto osoby: 

 • Klienti, kteří splňují cílovou skupinu, ale vyžadují sociální službu, kterou Domov neposkytuje.
 • Klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních.
 • Klienti, kteří trpí infekční či parazitní chorobou, tuberkulózou či pohlavní chorobou v akutním stádiu.
 • Klienti, kteří trpí psychiatrickým onemocněním v akutní fázi, vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení.
 • Klienti, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Novinky

 
15. 1. 2024

NÁVŠTĚVY NA VŠECH PAVILONECH ZNOVU POVOLENY

 
20. 11. 2023

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY PLATNÁ OD SOBOTY 25. LISTOPADU 2023

 
16. 11. 2023

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA

 
13. 3. 2023

NÁVŠTĚVY POVOLENY

Naše služby

Služby našeho domova se zvláštním režimem pokrývají mnohem širší paletu činností, než jen ubytování a stravování. Všem našim klientům poskytujeme také:

 • zdravotní péči včetně dohledu specializovaných lékařů
 • intenzivní podporu v procesu adaptace na nové prostředí a pomoc při překonávání těžkostí spojených s tímto přechodem,
 • podporu s cílem zabránit sociální izolaci – pomoc s udržováním kontaktů s rodinou,
 • asistenci při hledání osobních cílů, které klientovi pomohou snadněji se vyrovnat s novou životní situací a nalézt novou chuť do života,
 • pomoc jen v míře nezbytně nutné, aby se zabránilo prohlubování závislosti na jiné fyzické osobě,
 • sociálně-terapeutickou činnost, jejímž prostřednictvím dochází ke zlepšení fyzické i psychické kondice klientů,
 • prostor pro naplnění náboženských potřeb včetně pravidelných návštěv duchovního,
 • možnost zúčastnit se kulturních a společenských aktivit, které pořádáme, 
 • pomoc s osobní hygienou
 • další služby jako např. pedikúra, kadeřnice atd.

Kontakty

Vrchní sestra
Gabriela Svobodová, DiS. 371 596 041, 603 533 046 svobodova@szcletiny.cz
Sociální pracovnice
Anna Kaslová, DiS. (Morava) 371 596 059, 770 114 166 kaslova@szcletiny.cz
Lenka Bělová, DiS. (Vltava) 371 596 059, 731 446 187 belova@szcletiny.cz
Bc. Aneta Lobková, DiS. (Labe) 371 596 059, 778 111 532 lobkova@szcletiny.cz
Staniční sestra

Vltava:

Gabriela Svobodová, DiS.- vrchní sestra

603 533 046 svobodova@szcletiny.cz

Labe:

Ina Drábová, DiS.

608 739 578 drabova@szcletiny.cz

Morava:

Marcela Šišpelová

722 619 403  

                                     

Sesterny
Sesterna Morava 605 045 515
Sesterna Labe 739 938 018
Sesterna Vltava 371 596 056, 777 479 474
Účtárna – klienti
Zdeňka Mudrová 371 580 775, 777 532 732 mudrova@szcletiny.cz
Účtárna
Bc. Hana Havlíčková 371 596 025, 733 641 995 havlickova@szcletiny.cz
Ivana Gešvinderová 371 596 065, 739 413 367 gesvinderova@szcletiny.cz
Ředitel
Aleš Patera 608 155 828 patera@szcletiny.cz

*Položky označené hvezdičkou jsou povinné

Nadpis dlouhý akorát

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus.

Zavřít

Děkujeme

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Zavřít

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Od pondělí 19.02.2024 jsou povoleny návštěvy na všech pavilonech Domova.

Zavřít

Odběr elektřiny, SZC Letiny 2022

Výzva k podání cenové nabídky Elektřina 2022 Stáhnout
Zavřít

Odběr zemního plynu, SZC Letiny 2020

Výzva k podání cenové nabídky Stáhnout Předpokládané odběry a technické parametry odběrných míst Stáhnout
Zavřít

Odběr zemního plynu, SZC Letiny 2021

Předpokládané odběry a technické parametry odběrných míst Stáhnout Výzva k podání cenové nabídky Plyn 2021 Stáhnout
Zavřít

Odběr zemního plynu, SZC Letiny 2022

Výzva k podání cenové nabídky Plyn 2022 Stáhnout Objemy 2022 Stáhnout
Zavřít

Oprava fasády na objektu Vltava čp. 70, 2. etapa, SZC Letiny 2020

Krycí list oprava fasáda Vltava - 2. etapa Stáhnout Oprava fasády Vltava - 2. etapa - slepý rozpočet Stáhnout Závazné stanovisko - Oddělení školství a pam. péče Stáhnout Závazné stanovisko - Odbor životního prostředí Stáhnout Výzva k podání cenové nabídky Oprava fasády Vltava, 2. etapa Stáhnout
Zavřít

Oprava fasády na objektu Vltava čp. 70, 3. etapa, SZC Letiny 2021

Výzva k podání cenové nabídky Fasáda Vltava 3. etapa Stáhnout Krycí list fasáda Vltava, 3. etapa, 2021 Stáhnout Slepý rozpočet fasáda Vltava, 3. etapa, 2021 Stáhnout Závazné stanovisko - Oddělení školství a památkové péče Stáhnout Závazné stanovisko - Odbor životního prostředí Stáhnout
Zavřít

Oprava fasády na objektu Vltava, 4. etapa, 2022

Výzva k podání cenové nabídky Fasáda Vltava 4. etapa Stáhnout Krycí list Vltava fasáda 4. etapa Stáhnout Slepý rozpočet Vltava fasáda 4. etapa Stáhnout Závazné stanovisko OŽP Stáhnout Závazné stanovisko OŠaPP Stáhnout
Zavřít

Oprava koupelen a sociálních zařízení v objektech Labe a Morava, SZC Letiny 2022

Situační výkresy Koupelny a WC - Labe a Morava 2022 Stáhnout Krycí list Koupelny a WC, Labe a Morava 2022 Stáhnout Položkový rozpočet Koupelny a WC - Labe a Morava 2022 Stáhnout Výzva k podání cenové nabídky Oprava koupelen a WC - Labe a Morava 2022 Stáhnout
Zavřít

Oprava koupelen v objektu Morava čp. 44, SZC Letiny 2020

Výzva k podání cenové nabídky oprava koupelen Morava Stáhnout Krycí list Oprava koupelen Morava 2020 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 201 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 202 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 203 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 205 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 206 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 207 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 208 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 302 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 303 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 306 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 307 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 401 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 403 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 406 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna společná Stáhnout Situační výkres koupelna č. 201 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 202 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 203 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 205 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 206 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 207 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 208 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 302 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 303 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 306 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 307 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 401 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 403 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 406 Stáhnout Situační výkres koupelna společná Stáhnout
Zavřít

Oprava podlah kolonády a jídelny 2024

Výzva k podání cenové nabídky Oprava podlah 2024 Stáhnout Krycí list Oprava podlah 2024 Stáhnout Položkový rozpočet stavby Oprava podlah 2024 Stáhnout Situační výkres Oprava podlah 2024 Stáhnout
Zavřít

Oprava pokojů pavilon Morava 2NP, SZC Letiny 2024

Výzva k podání cenové nabídky Oprava pokojů pavilon Morava 2NP, SZC Letiny 2024 Stáhnout Položkový rozpočet Oprava pokojů pavilon Morava 2NP Stáhnout Situační výkresy Oprava pokojů Morava 2NP Stáhnout Krycí list Oprava pokojů Morava 2NP Stáhnout
Zavřít

Oprava pokojů v objektu Labe 2023

Výzva k podání cenové nabídky pokoje Labe 2023 Stáhnout Krycí list nabídky pokoje Labe 2023 Stáhnout Položkový rozpočet pokoje Labe 2023 Stáhnout Situační výkresy pokoje Labe 2023 Stáhnout
Zavřít

Oprava prádelny v objektu Vltava, SZC Letiny 2023

Výzva k podání cenové nabídky oprava prádelny Stáhnout Situační výkresy oprava prádelny 2023 Stáhnout Slepý rozpočet oprava prádelny 2023 Stáhnout Krycí list nabídky oprava prádelny 2023 Stáhnout
Zavřít

Oprava rozvodů Vltava čp. 70 - suterén, SZC Letiny 2021

Výzva k podání cenové nabídky Oprava rozvodů Vltava - suterén Stáhnout Krycí list Oprava rozvodů Vltava - suterén Stáhnout Slepý rozpočet Oprava rozvodů Vltava - suterén Stáhnout Závazné stanovisko - Odbor životního prostředí Stáhnout Závazné stanovisko - Oddělení školství a památkové péče Stáhnout
Zavřít

Oprava skladů a šatny pod kuchyní 2023

Výzva k podání cenové nabídky oprava skladů a šatny pod kuchyní 2023 Stáhnout Položkový rozpočet stavby oprava skladů a šatny pod kuchyní 2023 Stáhnout Krycí list nabídky oprava skladů a šatny pod kuchyní 2023 Stáhnout Situační výkres oprava skladů a šatny pod kuchyní 2023 Stáhnout
Zavřít

Oprava sklepních prostor v objektu Vltava čp. 70, SZC Letiny 2022

Výzva k podání cenové nabídky Oprava sklepních prostor Vltava Stáhnout Oprava Sklepy slepý rozpočet Stáhnout Krycí list Sklepy Vltava Stáhnout Situační výkres Sklepy Vltava Stáhnout
Zavřít

Sdružené služby dodávky elektřiny, SZC Letiny 2020

Výzva k podání cenové nabídky Stáhnout
Zavřít

Sdružené služby dodávky elektřiny, SZC Letiny 2021

Výzva k podání cenové nabídky Elektřina 2021 Stáhnout
Zavřít

Sdružené služby dodávky elektřiny, SZC Letiny na rok 2024

Výzva k podání cenové nabídky Elektřina 2024 Stáhnout Krycí list Elektřina 2024 Stáhnout
Zavřít