DOMOV SE
ZVLÁŠTNÍM
REŽIMEM

  Virtuální prohlídka

Úvodní slovo

 

            Od 1.2.2009 je Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o. (dále jen Domov) registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem, dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pobytové služby se poskytují 24 hodin denně a nepřetržitě po celý rok. Do Domova pravidelně dochází praktický lékař a poskytuje klientům léčebně preventivní péči. Odborná lékařská péče je klientům poskytována odbornými lékaři ve zdravotnických zařízeních, a to na doporučení praktického lékaře zařízení. Ošetřovatelská péče je v Domově zajištěna nepřetržitě zdravotnickým a ošetřovatelským personálem. Klient má svobodnou volbu lékaře a zdravotní pojišťovny.

            Domov leží ve věnci lesů uprostřed mezi Přešticemi a Blovicemi, pouhých 32 km jižně od Plzně. Areál tvoří tři pavilony spojené lázeňskou kolonádou uprostřed bývalého lázeňského parku. Celý areál leží uprostřed lesů obklopen přírodou. Součástí areálu je i rybník a pramen Sv. Vintíře. Pobytové služby se poskytují 24 hodin denně a nepřetržitě po celý rok.

Služby poskytované společností Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o. jsou určeny těmto osobám:

            Služby našeho zařízení jsou poskytovány osobám s chronickým duševním onemocněním, které jsou starší 50 let. Přednostně poskytujeme služby osobám s psychotickým onemocněním, zejména osobám trpícím schizofrenií. Dále se jedná o osoby trpící stařeckou, vaskulární nebo Alzheimerovou demencí, chronickým psychickým onemocněním nebo jinými druhy demencí. Pobytovou službu dále poskytujeme osobám mladším 50 let, osobám se závislostí na návykových látkách a osobám s mentálním postižením, avšak nové tyto klienty, v rámci zužování okruhu osob, kterým je služba poskytována, již naše zařízení nepřijímá. Poskytované služby jsou určeny zejména pro občany Plzeňského kraje. V případě nevyužití celkové kapacity Domova mohou být služby nabídnuty i žadatelům s trvalým pobytem mimo Plzeňský kraj. Služby jsou poskytovány v českém jazyce.

 

Naše poslání

            Posláním Domova je umožnit osobám s chronickým duševním onemocněním prožít důstojný a spokojený život ve vlídném, laskavém a bezpečném prostředí. Klientům je poskytována individuální pomoc a podpora týmem profesionálních pracovníků.

Cíle poskytované sociální služby
 • Profesionálně poskytovaná péče.
 • Podpora klienta v plnění osobních cílů.
 • Podpora klienta v udržení dosavadní soběstačnosti.

Služba je poskytována na základě smlouvy sepsané s klientem nebo jeho zákonným zástupcem. Její obsah se řídí § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zásady naší práce
 • Důstojnost klienta.

 • Bezpečí klienta.

 • Individuální přístup ke klientovi.

 • Profesionalita pracovníků.

Koho ubytovat nemůžeme

Není bohužel v našich možnostech poskytnout naše služby všem. Do našeho domova tak nemohou být přijímány tyto osoby: 

 • Klienti, kteří splňují cílovou skupinu, ale vyžadují sociální službu, kterou Domov neposkytuje.
 • Klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních.
 • Klienti, kteří trpí infekční či parazitní chorobou, tuberkulózou či pohlavní chorobou v akutním stádiu.
 • Klienti, kteří trpí psychiatrickým onemocněním v akutní fázi, vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení.
 • Klienti, kterým Domov vypověděl smlouvu v době kratší než 6 měsíců z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Novinky

 
14. 1. 2021

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

 
31. 12. 2020

PF 2021

 
24. 12. 2020

VÁNOCE

 
23. 12. 2020

POSTUP PRO REALIZACI VYCHÁZEK KLIENTŮ

Naše služby

Služby našeho domova se zvláštním režimem pokrývají mnohem širší paletu činností, než jen ubytování a stravování. Všem našim klientům poskytujeme také:

 • zdravotní péči včetně dohledu specializovaných lékařů
 • intenzivní podporu v procesu adaptace na nové prostředí a pomoc při překonávání těžkostí spojených s tímto přechodem,
 • podporu s cílem zabránit sociální izolaci – pomoc s udržováním kontaktů s rodinou,
 • asistenci při hledání osobních cílů, které klientovi pomohou snadněji se vyrovnat s novou životní situací a nalézt novou chuť do života,
 • pomoc jen v míře nezbytně nutné, aby se zabránilo prohlubování závislosti na jiné fyzické osobě,
 • sociálně-terapeutickou činnost, jejímž prostřednictvím dochází ke zlepšení fyzické i psychické kondice klientů,
 • prostor pro naplnění náboženských potřeb včetně pravidelných návštěv duchovního,
 • možnost zúčastnit se kulturních a společenských aktivit, které pořádáme, 
 • pomoc s osobní hygienou
 • další služby jako např. pedikúra, kadeřnice atd.

Kontakty

Vrchní sestra
Gabriela Svobodová, DiS. 371 596 041, 603 533 046 svobodova@szcletiny.cz
Sesterny
Sesterna Morava 605 045 515
Sesterna Labe 371 596 046, 739 938 018
Sesterna Vltava 371 596 056, 777 479 474
Staniční sestra
Mgr. Tomáš Tančous, DiS. 603 913 042 tancous@szcletiny.cz
Vrchní sestra
Gabriela Svobodová, DiS. 371 596 041, 603 533 046 svobodova@szcletiny.cz
Sociální pracovnice
Michaela Třísková, DiS. 371 596 066, 731 837 680 triskova@szcletiny.cz
Nicola Šimková, DiS. 371 596 066, 731 446 187 simkova@szcletiny.cz
Bc. Barbora Procházková 371 596 066 prochazkova@szcletiny.cz
Účtárna – klienti
Zdeňka Mudrová 371 580 775, 777 532 732 mudrova@szcletiny.cz
Účtárna
Bc. Hana Havlíčková 371 596 025, 733 641 995 havlickova@szcletiny.cz
Ivana Gešvinderová 371 596 065, 739 413 367 gesvinderova@szcletiny.cz
Ředitel
Aleš Patera 608 155 828 patera@szcletiny.cz

*Položky označené hvezdičkou jsou povinné

Nadpis dlouhý akorát

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis bibendum, lectus ut viverra rhoncus, dolor nunc faucibus libero, eget facilisis enim ipsum id lacus.

Zavřít

Děkujeme

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Zavřít

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od dnešního
dne tj. 14. 1. 2021 ZÁKAZ NÁVŠTĚV pro celé zařízení Sociální a zdravotní centrum
Letiny s. r. o . 

Naši klienti jsou velmi křehcí a musíme dbát na jejich bezpečí a zdraví. Věříme, že všichni tohle opatření chápete a toto nucené odloučení zvládnete jak Vy, tak i Vaši blízcí. 

Děkujeme za pochopení, Sociální a zdravotní centrum Letiny s. r. o . 

Zavřít

Odběr zemního plynu, SZC Letiny 2020

Výzva k podání cenové nabídky Stáhnout Předpokládané odběry a technické parametry odběrných míst Stáhnout
Zavřít

Odběr zemního plynu, SZC Letiny 2021

Předpokládané odběry a technické parametry odběrných míst Stáhnout Výzva k podání cenové nabídky Plyn 2021 Stáhnout
Zavřít

Oprava fasády na objektu Vltava čp. 70, 2. etapa, SZC Letiny 2020

Krycí list oprava fasáda Vltava - 2. etapa Stáhnout Oprava fasády Vltava - 2. etapa - slepý rozpočet Stáhnout Závazné stanovisko - Oddělení školství a pam. péče Stáhnout Závazné stanovisko - Odbor životního prostředí Stáhnout Výzva k podání cenové nabídky Oprava fasády Vltava, 2. etapa Stáhnout
Zavřít

Oprava fasády na objektu Vltava čp. 70, 3. etapa, SZC Letiny 2021

Výzva k podání cenové nabídky Fasáda Vltava 3. etapa Stáhnout Krycí list fasáda Vltava, 3. etapa, 2021 Stáhnout Slepý rozpočet fasáda Vltava, 3. etapa, 2021 Stáhnout Závazné stanovisko - Oddělení školství a památkové péče Stáhnout Závazné stanovisko - Odbor životního prostředí Stáhnout
Zavřít

Oprava koupelen v objektu Morava čp. 44, SZC Letiny 2020

Výzva k podání cenové nabídky oprava koupelen Morava Stáhnout Krycí list Oprava koupelen Morava 2020 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 201 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 202 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 203 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 205 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 206 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 207 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 208 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 302 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 303 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 306 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 307 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 401 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 403 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna č. 406 Stáhnout Slepý rozpočet koupelna společná Stáhnout Situační výkres koupelna č. 201 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 202 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 203 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 205 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 206 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 207 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 208 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 302 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 303 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 306 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 307 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 401 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 403 Stáhnout Situační výkres koupelna č. 406 Stáhnout Situační výkres koupelna společná Stáhnout
Zavřít

Sdružené služby dodávky elektřiny, SZC Letiny 2020

Výzva k podání cenové nabídky Stáhnout
Zavřít

Sdružené služby dodávky elektřiny, SZC Letiny 2021

Výzva k podání cenové nabídky Elektřina 2021 Stáhnout
Zavřít